Universitat

La col·laboració de la Fundació amb la Universitat ha sigut un dels pilars de l’acció fundacional.

La vinculació de la Fundació amb la UNIVERSITAT JAUME I de Castelló ve d’antic, com ho demostra el fet de que en el moment de constituir-se la Fundació Universitat-Empresa un dels Patrons fóra precisament la Fundació Credicoop, si bé, posteriorment, quan Credicoop es va fusionar per a donar lloc a Ruralcaixa va ser esta entitat qui va assumir el càrrec de Patró, encara que, en realitat, qui assistia a les Juntes i aportava els recursos econòmics era la Fundació Ruralcaixa Castelló.

universidad1

 

universidad2

 

Molts foren els camps de col·laboració entre ambdós institucions i la Fundació va patrocinar multitud d’esdeveniments que normalment suggeria la pròpia Universitat, encara que per la seua permanència en el temps caben destacar les successives edicions de:

  • Premi Cedit-Ruralcaja per a treballs publicats sobre Dret del Transport Internacional.
  •  Curs sobre “Creació i desenrotllament estratègic d’empreses innovadores” organitzat pel Departament d’Administració d’Empreses i Marqueting.
  • Concurs “Creaempresa” que anualment organitza EADE-Constulting J.E., associació formada i dirigida per estudiants, amb consideració de júnior empresa.
  •  Curs de “Formació contínua en intervenció psicosocial en desastres”. La seua organització va a càrrec de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)

 

universidad3

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes