Dades Institucionals

Denominació: FUNDACION COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLON DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

Inscrita al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el nº  057 C

 

CIF G12574703

 

Domicili Fiscal i Social:

Urbanització El Prat s/n

Hotel El Prat

Llucena del Cid

12120 Castelló

 

Oficina administrativa: C/ Prim 4-3º-K  12003 Castelló

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes