Saluda del President

presidente

La FUNDACIÓ COOPERATIVES DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA que m’honre en presidir, es va constituir, a l’empar de la legislació que li és pròpia i sota la tutela del Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en una fundació de naturalesa cultural privada i de caràcter assistencial, sense ànim de lucre, el patrimoni i mitjans de la qual van quedar afectats, de manera duradera, a la realització dels fins d’interés general establerts al títol II dels Estatuts que poden ser consultats en esta mateixa web. La Fundació està regida actualment per un Patronat compost pels Presidents de les seues Entitats patrocinadores:

 

 

 • CAIXA RURAL SANT JOSÉP DE L’ALCORA, S. COOP DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT ROC D’ALMENARA, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT JAUME D’ALQUERIES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL DE BETXI, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT JOSEP DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL LA JUNQUERA DE XILXES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SAN JOSEP DE NULES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL NOSTRA SENYORA DE L’ESPERANÇA D’ONDA, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT ISIDRE DE VILAFAMES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SAN JOSEP DE VILAVELLA,S. COOP. DE CREDIT V.
 • COOPERATIVA AGRARIA DOS MIL DE CABANES, COOP. V.
 • COOPERATIVA AGRARIA D’ARTANA, COOP. V.
 • COOPERATIVA AGRARIA DE BENICÀSSIM, COOP. V.
 • COOPERATIVA AGRARIA SANT JOAN DE MORÓ COOP. V.

Des d’ací i en nom dels meus companys de Patronat, us convide a visitar esta web per a conéixer les vicissituds per les quals ha passat la Fundació des de la seua creació al 2001 davall els auspicis de CAIXA RURAL CREDICOOP, vertadera entitat fundadora que comptava entre els seus socis, junt amb molts altres, amb les actuals cooperatives patrocinadores. Així mateix servirà per a recordar la intensa acció social desenrotllada des de la seua creació, bàsicament en l’interior de la província de Castelló i en la capital -medi natural de Credicoop-, i de la que ens sentim especialment orgullosos.

Per desgràcia la crisi econòmica internacional iniciada al 2007 i la profunda reestructuració bancària que ha tingut lloc a Espanya posteriorment, han propiciat la desaparició no ja de la fundadora Credicoop sinó també de Ruralcaixa, entitat resultat de la fusió al 2002 d’aquella amb les provincials de València i Alacant, la qual finalment ha sigut absorbida per Cajamar, societat cooperativa de crèdit radicada a Almeria amb la que la nostra Fundació, des de 2013 i de mutu acord, no guarda ja cap relació. Este canvi és d’enorme transcendència pel que representa a nivell institucional i molt especialment en l’econòmic, al deixar de comptar amb qualsevol ingrés procedent de l’obligació legal que tenen les cooperatives de crèdit d’aportar un percentatge dels seus beneficis anuals a obra social, amb la qual cosa la Fundació haurà d’afrontar el futur, a partir d’eixa data, en solitari.

Sols em resta animar a qui llija a estes línies, si eixe era l’objecte de la seua visita a este portal, que acudisca a nosaltres per a platejar-nos el seu projecte. Amb seguretat ho estudiarem i, si és procedent, li ajudarem a dur-ho a terme dins del marc estatutari i de les nostres actuals possibilitats financeres.

Una cordial salutació a tots

SALVADOR CALZADA i FELIU

PRESIDENT

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes