Naturméteo

Les 14 fotografies que componen NATURMÉTEO són el resultat d’un concurs fotogràfic al seu dia convocat per la Fundació que ara es posen a disposició de la societat. El seu format és de 30×45 cm. i tenen com a motiu l’impacte meteorològic sobre el paisatge.

 

IMG_8723

IMG_8724

IMG_8725

IMG_8726

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes