De la Flor al Fruit

DE LA FLOR AL FRUIT és una exposició gràfica composta per 20 panells de 70×100 cm. que perseguix una indubtable finalitat didàctica per mitjà de l’explicació del procés que seguixen les plantes angiospermes des de la flor al fruit.

 

IMG_8727

IMG_8728

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes