Préstec

La Fundació posseïx un fons d’exposicions que posa a disposició de la societat en general per mitjà del mètode de préstec temporal.

Qualsevol entitat que dispose d’una sala apropiada és susceptible de disfrutar d’estos fons de la Fundació simplement sol·licitant-ho i aportant informació que garantisca la correcta instal·lació del que s’exposa i la seua seguretat.

El cost a suportar es reduïx als què s’incórrega per al trasllat per compte del prestatari de les obres a exposar i, en alguns casos, els xicotets gastos de muntatge i drets d’autor

 

GAUDI 2

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes