Patrimoni

El patrimoni de la Fundació ho constituïxen quasi en exclusiva els béns immobles amb que va ser dotada en la seua constitució.

Podem agrupar-los en quatre grups ben diferenciats:

1. L’HOTEL EL PRAT, del que existix sobrada informació en una altra pestanya.

patrimonio1

 

2. Un conjunt d’immobles menors escampats per la província i que són el resultat d’una forma peculiar d’entendre la construcció de les seues oficines per part de l’antiga Caixa Rural Provincial: Actuava com a promotora d’un edifici d’unes quantes plantes, destinant la planta baixa a la pròpia oficina i venent la resta, però ben sovint la caixa es reservava un altre espai, generalment la primera planta, per a usos múltiples. Al constituir-se la Fundació es van traspassar a la seua dotació locals d’este tipus a:

 

  • BENASSAL. Primera planta.

patrimonio2

patrimonio3

  • VILAFRANCA. Semisoterrani.

patrimonio4

patrimonio5

patrimonio6

  • ESLIDA. Tres plantes en alt.

patrimonio7

patrimonio8

patrimonio9

patrimonio10

  • CINCTORRES. Part de la planta baixa.

patrimonio11

patrimonio12

  • FIGUEROLES. Primera planta.

patrimonio13

patrimonio14

  • BORRIOL. Planta baixa. Destinada a Agència municipal de lectura.

patrimonio15

 

patrimonio16

3. El  SOLAR DE L’ERMITA DE SANT ISIDRE A CASTELLÓ. Jardí annex a l’ermita.

patrimonio17

4. La NAU COMERCIAL EN LA CIUTAT DEL TRANSPORT DE CASTELLÓ. Construïda per la Fundació sobre el solar de la dotació inicial, ha tingut diversos arrendataris.

patrimonio18

patrimonio19

patrimonio20

patrimonio21

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes