El Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern de la Fundació segons s’arreplega al Títol Tercer dels Estatuts Socials. Els Patrons són càrrecs sense remuneració i els ocupen els Presidents de les entitats patrocinadores.

És l’encarregat de marcar les línies generals de l’acció fundacional. Ha de reunir-se almenys dos vegades a l’any, una per a aprovar la Memòria i els Comptes de l’exercici anterior i una altra per a aprovar el Pla d’Actuació i el Pressupost del següent.

El Patronat anomena al President així com al Vicepresident i al Secretari.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Actualment té la següent composició:

PRESIDENT Salvador Calzada i Feliu President de Caixa Rural Ntra. Sra. Esperaça d’Onda
VICEPRESIDENT Juan Carlos Monfort i Vilar President de Caixa Rural Sant Jaume d’Alqueríes
SECRETARI Juan Herrero i Carot President de Coop. Agraria d’Artana
PATRÓ Vicente Claramonte i Such President de Cooperativa Agraria de Benicàssim
PATRÓ José Antonio Guinot i Sanz President de Caixa Rural Sanr Roc d’Almenara
PATRÓ José Luís Esteban i López President de Caixa Rural Sant Josep d’Alcora
PATRÓ Vicente Seglar i Ballester President de Caixa Rural de Betxí
PATRÓ Eduardo Salas i Gargallo President de Caixa Rural Sant Josep de Borriana
PATRÓ Manuel Paradís i Villamil President de Caixa Rural La Junquera de Xilxes
PATRÓ Mª Soledad Ballester i Benito Prsident de Caixa Rural Sant Josep de Nules
PATRÓ Alejandro Verdoy i Torlá President de Caixa Rural Sant Isidre de Vilafamés
PATRÓ Joaquín Cosín i Sénder President de Caixa Rural San Josep de Vilavella
PATRÓ Santiago Fco. Bellés i Martínez President de Coop. Agraria Dos Mil de Cabanes
PATRÓ José Manuel Renau i Vicente Presidnet de Coop. Agraria St. J. Batiste de  St. Joan de Moró

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes