Fires Agràries

La Fundació, com no podia ser d’una altra manera, sempre va mostrar una gran sensibilitat per les fires agràries celebrades en l’interior de la província.

La vinculació va ser especialment intensa amb les dos més representatives: La de Morella i la de Vilafranca.

 

 

agrarias1

 

SALUDA DEL PROGRAMA

presidente

Com a President de la FUNDACIÓ RURALCAIXA CASTELLÓ desitje posar de relleu l’honor que suposa per a mi dirigir-vos unes paraules de felicitació per haver sigut capaços de posar en marxa una edició més de la FIRA DE MORELLA.

Des del Patronat que presidisc som conscients de les dificultats que hui trobeu els que teniu iniciatives d’este tipus, dificultats que fa a penes uns anys ningú haguera imaginat. Esta profunda crisi que estem patint s’està portant per davant una gran part d’esdeveniments que tots consideràvem perfectament consolidats.

Fins a la nostra Institució arriben un bon nombre de peticions de col·laboració des de tots els racons de la província, la qual cosa la convertix en un observatori privilegiat de la realitat que ens toca travessar en estos moments de dificultat. Precisament d’eixa realitat estem traient algunes conclusions, quasi lliçons, que no hem de tirar en sac foradat de cara al futur. La més valuosa de les dites conclusions és la de que, a llarg termini, les iniciatives que perduren no són les que compten amb importants suports econòmics, sinó les que complixen tres condicions que abans tenen a veure amb l’anímic que amb el material: Un equip humà il·lusionat i amb entrega per a portar-les a cap, l’existència real d’una demanda social que les reclama i la unitat entre demandants i organitzadors perquè la iniciativa siga un èxit.

La nostra aposta per la Fira de Morella es fa des del convenciment que el seu èxit està garantit: Compta amb equips entregats, amb una demanda real i amb unitat entre tots.

Avant i enhorabona.

SALVADOR CALÇADA FELIU

President de la Fundació Ruralcaixa Castelló

agrarias2

 

 

agrarias3

 

SALUDA DEL PROGRAMA

Com a nou President de la FUNDACIÓ RURALCAIXA CASTELLÓ desitje posar de relleu l’honor que suposa per a mi dirigir-vos unes paraules de felicitació per haver sigut capaços de posar en marxa una edició més de la FIRA DE LA MAGDALENA DE VILAFRANCA.

Des del Patronat que presidisc som conscients de les dificultats que hui trobeu els que teniu iniciatives d’este tipus, dificultats que fa a penes uns anys ningú haguera imaginat. Esta profunda crisi que estem patint s’està emportant per davant una gran part d’esdeveniments que tots consideràvem perfectament consolidats.

Fins a la nostra Institució arriben un bon nombre de peticions de col·laboració des de tots els racons de la província, la qual cosa la convertix en un observatori privilegiat de la realitat que ens toca travessar en estos moments de dificultat. Precisament d’eixa realitat estem traient algunes conclusions, quasi lliçons, que no hem de tirar en sac foradat de cara al futur. La més valuosa de les dites conclusions és la de que, a llarg termini, les iniciatives que perduren no són les que compten amb importants suports econòmics, sinó les que complixen tres condicions que abans tenen a veure amb l’anímic que amb el material: Un equip humà il·lusionat i amb entrega per a portar-les a cap, l’existència real d’una demanda social que reclama la seua existència i la unitat entre demandants i organitzadors perquè la iniciativa siga un èxit.

 Com va afirmar en estes mateixes pàgines del programa de l’anterior edició el meu antecessor en la Presidència de la Fundació, “nosaltres no abandonem les nostres gents quan més ens necesiten”, sobretot si compten amb equips entregats, amb una demanda real i amb unitat entre tots.

Avant i enhorabona.

SALVADOR CALÇADA FELIU

President de la Fundació Ruralcaixa Castelló

 

 

agrarias4

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes