Memòria 2007

Fundació Ruralcaixa Castelló de la Comunitat Valenciana

 

Memòria d’activitats Fundacionals corresponent a l’exercici anual

finalitzat el 31 de desembre de 2007.

Fundació Ruralcaixa Castelló va realitzar en 2007 nombroses activitats socials, culturals i esportives organitzades per la pròpia entitat i/o en col·laboració amb altres organismes i entitats de la província.

 

Activitats culturals

 •  “CULTUROCIO”

Albocàsser va ser la localitat triada per a acollir “Culturocio 2007″. L’esdeveniment va començar oficialment el 14 d’abril amb la inauguració de l’exposició “ALBOCASSER AVUI”, i va finalitzar el 13 de juliol amb el Concert de Clausura a càrrec de FITO & FITIPALDIS.

La programació va estar constituïda per nombroses activitats, entre les que figuraven concerts, un cicle de conferències i diverses exposicions. Cal destacar la celebració de distintes jornades dedicades a determinats col·lectius com els jubilats, les ames de casa, els xiquets o l’associació romanesa.

Culturocio és una de les activitats més representatives d’esta Fundació. L’esdeveniment se celebra des de 1996 i ha tingut com a seus: Vilafranca, Penyíscola, Morella, Sant Mateu, Borriol, Cabanes, Artana, Sogorb, Vall d’Alba i Ribesalbes.”

 •  Concurs Escolar de Maquetes de Gaiates

Dins de l’àmbit previ a les festes fundacionals de la capital de la Plana i amb el suport de les institucions més rellevants lligades a les mateixes, organitzàrem junt amb la A. C. Gaiata 15 Sequiol, la IV Edició del Concurs Escolar de Gaiates.

La realització de maquetes del símbol magdalener per excel·lència, ve sent cada any un èxit, tant per la quantitat com per la qualitat dels treballs. El Concurs, dirigit als escolars de centres d’educació Primària, Secundària i Especial de la ciutat, va aconseguir els 400 participants.

L’exposició de les maquetes es va celebrar el dissabte anterior a l’inici fester als voltans de l’Ajuntament, nucli dels esdeveniments culturals més importants de les Festes de la Magdalena, i va comptar, com en edicions anteriors, amb gran afluència de públic.

 •  Exposicions Itinerants

NATURMETEO és el títol de l’exposició itinerant desenrotllada en 2007. Els seus fons procedixen d’una convocatòria oberta a través d’internet a tots els fotògrafs que pogueren aportar obra dedicada a la meteorologia i els seus efectes sobre la naturalesa. Es va exposar a Albocàsser i en Valls (Tarragona)

 •  Publicaciones

La Fundació va col·laborar en l’edició de “Historia de la Mare de Déu del Niño Perdido”, editada per la Parròquia S. Juan Bautista, de Caudiel.

 • Convenis de col·laboració.

En 2007 es va firmar un conveni amb Projecte Cultural de Castelló, societat destinada a la realització d’esdeveniments culturals de màxim nivell en la capital i amb àmplia repercussió en la província.

 • Col·laboracions amb altres ens públics i privats.

Durant tot l’any, hem col·laborat amb distintes entitats i associacions locals de la província, entre les que figuren la Junta de Festes de la Magdalena, Coral “Vicent Ripollés”, Escola de Música “J.F. Granell”, Asociació Cultural “J R Herrero”, A. C. “El Peirón”,  etc.

 

Activitats esportives

 

 • Club de Atletismo Junior “RURALCAJA-PLAYAS DE CASTELLON”.

L’esponsorització d’este club d’atletisme en categoria júnior és un orgull per a la nostra Fundació pel seu ampli palmarés, tant masculí com femení. El Club “Ruralcaja-Playas de Castellón” és un referent a batre en qualsevol concurs atlètic tant a nivell nacional com internacional des que es proclamara Campió d’Europa masculí en 2006.

XXV Volta Ciclista a la Província de Castelló.

La nostra Fundació va col·laborar activament amb l’organització de la XXV Volta Ciclista a la Província de Castelló patrocinant el Premi al Ciclista Provincial Millor Classificat, tant en cada etapa com en la general.

Esport Base.

L’esport base constituïx una de les línies prioritàries d’actuació de la Fundació. Entre els clubs a què prestem suport, cal destacar els següents: Club Handbol Castelló, Cultural Esportiva Castelló, Club Natació Reus Ploms, Club Bàsquet Castelló, Club Voleibol l’Illa Grau i Club Amics del Basquet.

  Recolzament al sector Agrari

 • Convenis i ajudes

Mantenim una estreta relació amb entitats orientades a la millora de l’entorn rural, a través de convenis de col·laboració, com són el Grup Cooperatiu Intercoop Coop. V. o l’Associació Amics de l’Olivera D’altra banda, oferim suport a cooperatives de primer grau, concretament en la instal·lació de punts de subministrament de carburants, com en el cas de les cooperatives de Benlloch i Cabanes.

 • Fires

En 2007 cal destacar la nostra assistència a distints esdeveniments, entre els que figuren:

 • IV Fira de l’Oli Verjurat (Canet lo Roig)
 • XI Fira de la Magdalena (Vilafranca)
 • II Concurs de Gossos de Ramat de la C.V. (Ares del Mestre)
 • Fira de Morella

Accions Socials

 OFERTA SOCIAL

L’Oferta Social constituïx per a la nostra Fundació una acció molt consolidada que ens permet atendre les necessitats dels xiquets i les seues respectives famílies.

Un any més, vam obtindre una extraordinària resposta donades les magnifiques instal·lacions oferides i la varietat temàtica de les activitats oferides.

Colònies:

Un total de 800 xiquets van disfrutar de les nostres colònies que van tindre lloc en Tarihuela (Jérica) , La Pobla de Benifassà i Morella.

Residència El Prat de Llucena:

Esta residència, propietat de la Fundació, compta amb un extraordinari entorn natural i permet donar allotjament a famílies i persones majors a preus especials per als socis i clients de Ruralcaixa.

Recolzament a altres entitats

El nostre compromís amb la societat fa que, al marge de l’organització de les nostres pròpies activitats, participem activament, a través de convenis de col·laboració, en la celebració d’esdeveniments i accions socials impulsades per altres entitats.

 • Campanya Nadal Solidari, dirigida als xiquets ingressats a  l’Hospital General.
 • Conveni de col·laboració amb la Fundació C.V. Hospital Provincial de Castelló, de la que la nostra Fundació és Patró, dedicada a la formació i investigació en els camps de l’oncologia i l’oftalmologia.
 • Col·laboracions amb Ajuntaments, entre les que figuren les destinades a l’Exposició Itinerant de Restes Fòssils de Dinosaures (Cinctorres) , un cicle de concerts d’Alcover (Tarragona) , la 7a Mostra d’Oficis Tradicionals (Sant Jordi) , el Certamen Internacional de Guitarra “Francisco Tárrega” (Benicàssim) , etc.
 •  Col·laboracions amb la Diputació Provincial dirigides a l’Obra Social i Cultural del Consorci Provincial de Bombers o a l’Asil Provincial.
 • Col·laboracions amb O.N.G.s, entre les que figuren l’Associació Espanyola contra el Càncer, Xiquets d’Ucrania-Castellón, Síndrome de Down, Esclerosi Múltiple, Malalties Renals, UNICEF, etc.
 • Col·laboracions amb altres entitats, especialment amb aquelles que necessiten ajuda per al desenrotllament de la seua activitat: confraries de llauradors i pescadors, associacions d’ames de casa i de pensionistes, majorals i clavaris, etc.

 Formació i Universitat

 • Premi de Diseny

En 2007 es va celebrar la sexta edició del Premi Fi de Carrera de l’ Escola d´Art i Superior de Disseny de Castelló a l’alumne amb millor expedient.

 • Universitat Jaume I

La nostra col·laboració amb l’UJI comprén distintes accions formatives, com la concessió del Premi CEDIT-RURALCAIXA, dedicat a articles i monografies sobre Dret del Transport Internacional, o el curs postgrau sobre Intervenció Psicosocial en Desastres.

 • Fundacions

La Fundació Ruralcaixa Castelló forma part del Patronat de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa i de la Fundació Penyagolosa, el fi de la qual és dinamitzar l’entorn socioeconòmic i cultural de l’interior de la província de Castelló.

BALANSOS  DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE

 

Exercici Exercici Exercici Exercici
ACTIU 2007 2006 PASIU 2007 2006
IMMOBILITZAT     FONS PRÒPIS
     
Gastos Establiment - - Dotació fundacional 3.016.568,31 2.736.138,29
         
Immobilitzacions immaterials - -    
         
Immobilitzacions materials 3.329.981,22 3.368.169,65 Reserves 233.559,64 233.559,64
Terrenys i construccions 3.465.414,43 3.465.414,43 Excedent de l’exercici 229.484,15 280.430,02
Altre immobiltizat 3.052,85 3.052,85    
Amortització acumulada (138.486,06) (100.297,63)    
Immobilitzacions financeras        
Total immobilitzat : 3.329.981,22 3.368.169,65 Total fons pròpis 3.479.612,10 3.250.127,95
   
         
    CREDITORS A LLARG TERMINI 464.120,27 602.779,70
         
ACTIU CIRCULANT        
Altres deutors 71.109,22 113.196,70 CREDITORS A CURT TERMINI    
Inversions Financeres Temporals 123,80 122,00 Altres deutes no comercials: 265.828,56 352.603,46
Tesoreria 808.346,69 724.022,86 Altres deutes 265.828,56 352.603,46
Total actiu circulant: 879.579,71 837.341,56 Total creditors a curt termini 265.828,56 352.603,46
       
         
TOTAL ACTIU 4.209.560,93 4.205.511,21 TOTAL PASIU 4.209.560,93 4.205.511,11

 

 

COMPTES DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE

Exercici Exercici Exercici Exercici
DEURE 2007 2006 HAVER 2007 2006
GASTOS: 878.581,69 965.506,93 INGRESOS: 1.108.065,84 ##########
Gastos per l’activitat pròpia 432.810,25 420.545,89 Ingresos por l’activitat pròpia 810.000,00 964.687,84
Ajudes monetàaries 432.810,25 420.545,89 Ingresos de Patrocinadors i Col.laboradors 810.000,00 964.687,84
Gastos de col.laboració i de govern - - Vendes i altres ingresos ordinaris 266.381,98 259.378,76
Gastos de personal 36.836,97 43.495,03    
Sous, salarios i assimilats 0,00 3.347,56    
  Càrregues Socials 36.836,97 40.147,47
Dotació per a amortitzacions 38.188,33 38.095,05
Altres gastos- 339.249,48 416.877,02
  Servicis exteriors 339.249,48 416.877,02
     
Resultatats positius d’explotació 229.296,95 306.176,09 Resultatats negatiuos d’explotació - -
         
Gastos financers i assimilats 30.302,55 30.629,64 Ingresos financers 28.409,08 20.098,58
Per deutes amb entitats del grup 30.174,26 30.517,22    
Per altres deutes 128,29 112,42
Variac. Provisions inv financeres 0,78      
Dotac prov insolv crdts c.t. Empreses grup 0,78
Resultats financers positius - - Resultats financers negatius 1.894,25 10.531,06
Resultats positius de les activitats ordinàries 227.402,70 294.522,55 Resultats negatius de les activitats ordinàries - -
     
     
Gastos extraordinaris 0,00 821,04 Beneficis en alienament immoviltizat
Gastos i pèrdues d’altres exercicis 1.193,33 15.043,26 Ingresos i beneficis d’exercicis anteriors 3.274,78 1.771,77
Resultats extraordinaris positius 2.081,45 - Resultats extraordinaris negatius 0,00 14.092,53
Resultats positius abans d’impostos 229.484,15 280.430,02 Resultats negatius abans d’impostos - -
Impost sobre Societats 0,00 -    
Excedent positiu de l’exercici 229.484,15 280.430,02 Excedent negatiu de l’exercici - -

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes