Maig 2014

La Fundació ha aportat la seua quota  com a Patró de la FUNDACIÓ HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓ y ha participat en la seua junta anual. Esta institució té com a objectiu bàsic l’avanç mèdic en els camps oncològic, oftalmològic i de la salut mental a través de la seua col·laboració amb l’Hospital Provincial

actualidad0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes